< Gå tillbaka

Friskförsäkran Hårtransplantation

    Undertecknar intygar härmed att jag är full frisk och inte har några sjukdomar eller indikationer på sjukdomar som skulle kunna öka riskerna vid ett ingrepp.

    Sjukdommar såsom hepatit av några slag, HIV, blödningsrubbningar, allergiger, astma, epilepsi, hjärtbesvär, infektioner, feber eller psykisk ohälsa.

    Undertecknad intygar vidare att jag inte druckit alkohol under de senaste 24 timmarna före ingreppet och är införstådd med att inte dricka alkohol i upp till 48 timmar efter ingreppet. Rökning försämrar resultaten och kan få den negativa effekten att hårstråna får svårare att överleva. Resultatgaranti ges inte till personer som röker.

    De medicinerna som patienterna ätit eller äter senaste sex månaderna skall redovisas nedan.