Hur går ingreppet DHI-transplantation till?

DHI-hårtransplantation är en avancerad teknik som utförs med precision och skicklighet. Processen liknar en vanlig FUE med vissa ändringar. Här kan du läsa en detaljerad beskrivning av hur DHI-hårtransplantation genomförs i 6 enkla steg nedan.

De 6 stegen:

 1. Lokalbedövning
  Lokalbedövning är en viktig del av DHI-hårtransplantationen för att se till att våra patienter är bekväma under proceduren. Innan proceduren påbörjas, träffar patienten en kvalificerad anestesiolog eller läkare för att diskutera och planera bedövningsprocessen.För att bedöva området där hårsäckarna kommer att extraheras (donationsområdet) används en lösning som innehåller lokalbedövningsmedel, vanligtvis lidokain. Denna lösning injiceras noggrant i det donerande området.

  Bedövningsprocessen: Innan bedövningsmedlet injiceras rengörs och desinficeras området noggrant för att minimera infektionsrisken. Sedan används en mycket tunn nål för att administrera lokalbedövningen. När bedövningen har spridit sig och patienten inte längre känner smärta kan proceduren påbörjas.

  Vaket tillstånd under proceduren: En viktig del av DHI-hårtransplantationen är att patienten är vaken och medveten under proceduren. Detta möjliggör interaktion med kirurgen och ger möjlighet att diskutera och justera.

 

 1. Extraktion av hårsäckar
  Extraktion av hårsäckar från det donerande området är en viktig del av DHI-hårtransplantationen och det kräver precision och skicklighet.

  Donerande området: Hårsäckar extraheras oftast från baksidan av huvudet där håret vanligtvis är tjockare och mer motståndskraftigt mot håravfall. Detta område kallas ibland för det permanenta hårområdet eftersom det inte påverkas mycket av genetiskt håravfall.

  Mikro extraktionsverktyg (micropunch): För att extrahera hårsäckarna används ett specialverktyg kallat micropunch. Detta verktyg har en mycket tunn och fin spets som möjliggör punktering av huden och extrahering av hårsäckarna en efter en med minimal skada på omgivande vävnad.

  Precision och noggrannhet: Personalien arbetar metodiskt för att identifiera och extrahera de mest lämpliga hårsäckarna. Noggrannhet är avgörande för att säkerställa att de transplanterade hårsäckarna ger det mest naturliga och önskade resultatet i det mottagande området.

  Minimala ärr: Eftersom extraktionen görs med en mycket fin nål lämnar den minimala ärr och ger snabb återhämtningstid för patienten.

 

 1. Implantering med Choi Implanter
  Vid DHI-hårtransplantation är implanteringssteget avgörande för att säkerställa ett naturligt och estetiskt tilltalande resultat. Detta steg skiljer sig markant från traditionella metoder där hårsäckarna måste förberedas genom att skapa snitt i det mottagande området. Istället används Choi Implanter Pen, ett specialverktyg som revolutionerar implanteringsprocessen. Men vad är detta specialverktyg för något?

  Choi Implanter Pen: Choi Implanter Pen är en smal, ihålig nål eller kanyl som spelar en avgörande roll i DHI-metoden. Den är utformad för att noggrant hålla och placera hårsäckarna i det mottagande området. Genom detta verktyg kan kirurgen kontrollera vinkeln, riktningen och djupet vid varje implantation. Detta gör det möjligt för dem att efterlikna det naturliga hårväxtmönstret och skapa en harmonisk och autentisk estetik.

  Precision och noggrannhet: Choi Implanter Pen erbjuder enastående precision, vilket innebär att varje transplanterad hårsäck kan placeras mycket exakt. Detta är viktigt för att säkerställa att det transplanterade håret ser naturligt ut och smälter sömlöst in med det befintliga håret. Genom att justera vinkel och riktning efter behov kan kirurgen skapa en estetiskt tilltalande frisyr som passar patientens ansiktsform och önskemål.

  Minimalt trauma: Eftersom Choi Implanter Pen möjliggör direkt transplantation utan att snitta först, minimeras skadan på det mottagande området. Detta leder till snabbare läkning och minskar risken för ärrbildning. Dessutom minskar det omedelbart blödningar och obehag efter operationen för patienten.

  Effektivitet: Implanteringsprocessen med Choi Implanter Pen är också tidsbesparande jämfört med traditionella metoder, vilket minskar den totala operationstiden. Detta är fördelaktigt både för kirurgen och patienten.

 

 1. Kontroll av vinkel, riktning och djup
  Vid DHI-hårtransplantation är kontrollen över vinkeln, riktningen och djupet av de transplanterade hårsäckarna av avgörande betydelse för att uppnå ett så naturligt och estetiskt tilltalande resultat som möjligt. Denna precision uppnås som sagt genom användningen av det specialiserade verktyget kallat Choi Implanter Penna.

  Vinkel: Choi Implanter Penna gör det möjligt för kirurgen att exakt bestämma vinkeln på varje hårsäck som transplanteras. Detta är avgörande för att matcha det naturliga hårväxtmönstret och se till att de nya håren växer i rätt riktning. Till exempel kan det användas för att replikera en naturlig lutning på håret i främre hårfästet eller att justera vinkeln i olika delar av huvudet för att se så naturligt ut som möjligt.

  Riktning: Med Choi Implanter Penna kan kirurgen också noggrant styra riktningen på de transplanterade hårsäckarna. Detta är viktigt för att säkerställa att det transplanterade håret inte bara växer i rätt vinkel utan också i rätt riktning i förhållande till de omgivande håren. Genom att anpassa riktningen för varje hårsäck kan kirurgen skapa en jämn övergång mellan det transplanterade och befintligt hår.

  Djup: Kontrollen över djupet är en annan nyckelkomponent i DHI-metoden. Genom att justera djupet för implantationen kan kirurgen säkerställa att hårsäckarna placeras på rätt nivå under huden. Detta är avgörande för att säkerställa att de nya håren integreras sömlöst med det befintliga håret och att de ligger på en lämplig djupnivå för att stödja deras tillväxt och överlevnad.

 

 1. Återhämtning efter DHI-hårtransplantation
  Efter avslutad DHI-hårtransplantation går patienten igenom en återhämtningsperiod som är avgörande för att säkerställa ett framgångsrikt resultat. Här är några detaljer om denna återhämtningsfas:

  Svullnad och rodnad: Det är vanligt att uppleva svullnad och rodnad i det transplanterade området och ibland även i det donerande området. Detta är en naturlig reaktion på ingreppet och beror på kroppens reaktion på de små skadorna som uppstår under transplantationen. Svullnaden och rodnaden tenderar att vara mest intensiv de första dagarna och avtar gradvis.

  Smärta och obehag: De flesta patienter upplever minimal smärta eller obehag efter DHI-hårtransplantationen. Om det uppstår obehag kan det oftast kontrolleras med milda smärtstillande medel som rekommenderas av läkaren. De flesta patienter kan återgå till sina dagliga aktiviteter inom några dagar efter ingreppet.

  Krutformationer: Efter DHI-hårtransplantationen kan små skorpor eller “skorpbildningar” bildas runt de transplanterade hårsäckarna. Detta är en del av läkningsprocessen och bör inte skrapas eller störas. Skorporna kommer naturligt att falla av när hårstråna börjar växa.

  Skötselråd: Under återhämtningsfasen kommer läkaren att ge patienten specifika skötselråd för att optimera läkningsprocessen och säkerställa de bästa resultaten. Detta inkluderar vanligtvis instruktioner om hur man tvättar och sköter om det transplanterade området samt vilka produkter som ska användas.

 

 1. Slutresultatet efter en DHI-hårtransplantation
  Slutresultatet efter en DHI-hårtransplantation är det mest efterlängtade stadiet både för patienten och för oss på Hair TP Clinic. Här är en närmare titt på vad man kan förvänta sig:

  Gradvis hårtillväxt: Efter transplantationen går de transplanterade hårsäckarna in i en vilofas innan de gradvis börjar producera nytt hår. Det är normalt att inte se omedelbara resultat, och det kan ta några månader innan den första hårtillväxten blir synlig.

  Helt resultat: Det tar vanligtvis upp till 12 månader efter DHI-hårtransplantation innan patienten ser det fullständiga och slutliga resultatet. Under den här tiden fortsätter det transplanterade håret att växa och mogna, och det kommer att uppnå sin naturliga tjocklek och struktur.

  Naturligt utseende: Ett av de mest uppskattade fördelarna med DHI är dess förmåga att ge ett naturligt utseende. Denna teknik ger kirurgen möjlighet att exakt kontrollera vinklar och riktningar vid implantationen, vilket resulterar i en harmonisk och realistisk hårväxt som smälter väl in med befintligt hår.

 

Sammanfattning DHI-hårtransplantation
Sammanfattningsvis innebär DHI-hårtransplantation en återhämtningsperiod där svullnad, rodnad och skorpbildning är normala företeelser. Det slutliga resultatet av DHI kommer gradvis att bli synligt under de kommande månaderna och kommer att nå sin fulla potential inom ett år, vilket ger patienten ett naturligt och varaktigt resultat som ökar självförtroendet.

Vill du veta mer om DHI-metoden?

Du är varmt välkommen in till oss på en kostnadsfri konsultation om du änskar mer information gällande DHI-metoden och hur vi kan hjälpa dig.