Hur går ingreppet DHI-transplantation till?

DHI-hårtransplantation är en avancerad teknik som utförs med precision och skicklighet. Processen liknar en vanlig FUE med vissa ändringar. Här kan du läsa en detaljerad beskrivning av hur DHI-hårtransplantation genomförs i 6 enkla steg nedan.

DHI-hårtransplantation i 6 steg

 

Konsultation för en naturlig hårlinje

Varje hårtransplantation inleds med en konsultationen med en hårspecialist. Här kan vi gemensamt gå igenom bland annat:

 • Dina önskemål, behov, förväntningar och möjlighet att ställa alla dina frågor och få svar.
 • Din medicinska historia och livsstilsfaktorer och en detaljerad undersökning av ditt hår.
 • Vi ritar ut en naturlig hårlinje, anpassad efter din ansiktsform. 
 • Information om olika hårtransplantationstekniker och PRP-behandling
 • Rekommendation om en individuell behandlingsplan med kostnadsförslag.

 

Lokalbedövning

Lokalbedövning är en viktig del av DHI-hårtransplantationen för att se till att du är bekväm under proceduren.

 1. Vi inleder DHI-hårtransplantationen med att rengöra och desinficera området.
 2. För en bekväm hårtransplantation appliceras först en nålfri lokalbedövning med hjälp av ett lufttrycksinstrument. Den här bedövningen gör att du inte känner nästkommande lokalbedövning. 
 3. I nästa steg injiceras den andra lokalbedövningen, som nu inte känns på grund av den första lokalbedövningen.

När bedövningen verkar kan vi påbörja hårtransplantationen, du kommer vara vaken under hela proceduren och kan välja underhållning om du vill.

 

Extraktion av hårsäckar

Hårtransplantationen startar med extraktion av hårsäckar (grafts), vilket kräver precision och skicklighet. Det är viktigt att metodiskt identifiera och extrahera de mest lämpliga hårsäckarna. Noggrannhet är även avgörande för att säkerställa att de transplanterade hårsäckarna ger det mest naturliga och önskade resultatet i det mottagande området. Under extraktionen, sorteras hårsäckarna baserat på antalet hårstrån (1-4 st) i varje follikel. Det görs för att planera och koordinera hårsäckar på ett sätt som skapar ett naturligt resultat.

 • Hårsäckarna extraheras från donationsområdet som oftast ligger på baksidan av huvudet, där håret vanligtvis är tjockare, mer motståndskraftigt och inte påverkas av genetiskt håravfall.
 • För att extrahera hårsäckarna används ett specialverktyg kallat micropunch. Detta verktyg har en mycket tunn och fin spets som möjliggör punktering av huden och extrahering av en enskild hårsäck i taget, med minimal skada på omgivande vävnad. Eftersom extraktionen görs med en mycket fin punch lämnar den endast minimala ärr och ger snabb återhämtningstid. 

 

Direkt implantation av hårsäckar med Choi Implanter Pen

När samtliga grafts (hårsäckar) extraherats, påbörjas implantationen med DHI-metoden. Detta steg skiljer sig markant från traditionella metoder som kräver ett förberedande snitt i det mottagande området för att implantera hårsäckarna. Med DHI-tekniken används istället Choi Implanter Pen, ett tidsbesparande specialverktyg som revolutionerar implantationsprocessen genom att direkt implantera hårsäcken utan att skapa ett förberedande snitt – vilket minskar den totala operationstiden. 

 

Vad är specialverktyget Choi Implanter Pen för något?

Choi Implanter Pen är en smal, ihålig nål eller kanyl som utformats för att hålla fast hårsäckar och noggrant implantera dem i det mottagande området. Genom Choi Pen kan hårsäckens vinkel, riktning och djup vid varje transplanterad hårsäck kontrolleras, vilket ger en enastående precisionsförmåga och ser till att implantatet kan placeras mycket exakt. 

 

Varför är Choi Implanter Pen blivit så viktig för hårtransplantationen?

Detta är särskilt viktigt för att säkerställa att det transplanterade håret smälter sömlöst in med det befintliga håret och efterliknar det naturliga mönstret i hårväxten för att skapa en harmonisk och autentisk estetik. Genom att justera vinkel och riktning av hårsäcken kan även den nya hårlinjen anpassas efter din unika ansiktsform och dina önskemål.

Eftersom Choi Implanter Pen inte kräver ett förberedande snitt och istället möjliggör direkt transplantation, minimeras dessutom skadan ytterligare på det mottagande området, vilket leder till snabbare läkning och ytterligare minskar risken för ärrbildning. Dessutom minskas blödningar och obehag efter operationen.

 

Hur påverkas det slutliga resultatet av en hårtransplantation genom kontroll och precision av hårsäckarna?

Vid en hårtransplantation med DHI-metoden är kontrollen över vinkeln, riktningen och djupet av de transplanterade hårsäckarna av avgörande betydelse för att uppnå ett så naturligt och estetiskt tilltalande resultat som möjligt. Denna kontroll och precision uppnås som sagt genom användningen av det specialiserade verktyget kallat Choi Implanter Penna, som gör det möjligt att styra hårsäckarna på följande sätt:

 • Vinkel – Den exakta vinkeln på varje hårsäck som transplanteras. Detta är avgörande för att matcha det naturliga hårväxtmönstret och se till att de nya håren växer i rätt riktning. Hårsäckar kan vinklas för att exempelvis replikera en naturlig lutning på håret i främre hårfästet eller att justera vinkeln av håren i de olika delarna av huvudet för att se så naturligt ut som möjligt. 
 • Riktning – Det går även att noggrant styra riktningen på de transplanterade hårsäckarna. Detta är viktigt för att säkerställa att det transplanterade håret inte bara växer i rätt vinkel utan också i rätt riktning i förhållande till de omgivande håren. Genom att anpassa riktningen för varje hårsäck möjliggörs en jämn övergång mellan det transplanterade och befintliga håret. 
 • Djup – Kontrollen över djupet är en annan nyckelkomponent i DHI-metoden. Genom att justera djupet för implantationen kan vi säkerställa att hårsäckarna placeras på rätt nivå under huden. Detta är avgörande för att säkerställa att de nya håren integreras sömlöst med det befintliga håret och att de ligger på en lämplig djupnivå för att stödja deras tillväxt och överlevnad. 

 

Efterbehandling och återhämtning efter DHI-hårtransplantation

När hårtransplantation med DHI-tekniken är klar så påbörjas återhämtningsperioden, som är avgörande för att säkerställa ett framgångsrikt resultat. Det är vanligt att uppleva viss svullnad och rodnad i det transplanterade området. Detta är en naturlig reaktion på ingreppet och beror på kroppens reaktion på de mikrosmå ingreppen runtom hårsäckarna som uppstått under transplantationen. Svullnaden och rodnaden tenderar att vara mest synlig de första två dagarna och avtar gradvis. 

De flesta upplever minimal smärta eller obehag efter DHI-hårtransplantationen. Om det uppstår obehag kan det oftast dämpas med milda smärtstillande medel som ordinerats. De flesta kan återgå till sina dagliga aktiviteter inom några dagar efter ingreppet men får vänta med träning i cirka 10-14 dagar.

Efter hårtransplantationen skapas små skorpor eller “skorpbildningar” runt de transplanterade hårsäckarna. Detta är en del av läkningsprocessen och bör inte skrapas eller störas. Skorporna kommer naturligt att falla av när hårstråna börjar växa. Under återhämtningsfasen får man specifika eftervårdsprodukter och skötselråd för att optimera läkningsprocessen och säkerställa det bästa resultatet. Detta inkluderar vanligtvis instruktioner om hur du ska sova, tvätta och sköta om det transplanterade området.

 

Förstärkning med PRP-hårbehandling

Under återhämtningsperioden kan man stärka läkningsprocessen och hårtillväxten med PRP-hårbehandling. Detta är en utmärkt behandling oavsett om man genomför en hårtransplantation eller inte, samt oavsett vilken teknik man väljer vid hårtransplantationen. Vi på Hair TP Clinic brukar följa upp transplantationen med 4 PRP-hårbehandlingar med ca 4-6 veckors mellanrum.

 

Resultatet efter en DHI-hårtransplantation

Slutresultatet efter en DHI-hårtransplantation är det mest efterlängtade stadiet både för dig och för oss på Hair TP Clinic. Efter hårtransplantationen går de transplanterade hårsäckarna in i en vilofas innan de gradvis börjar producera nytt hår. Det är normalt att inte se resultat omedelbart och det kan ta någon månad innan den första hårtillväxten blir synlig. Det slutliga och fullständiga resultatet syns vanligtvis vid upp till 12 månader efter DHI-hårtransplantation. Under den här tiden fortsätter det transplanterade håret att växa och uppnå sin naturliga tjocklek och struktur. Ett av de mest uppskattade fördelarna med DHI blir märkbar i framför allt resultatet – en naturlig, harmonisk och realistisk hårväxt som smälter väl in med det befintliga håret.

Vill du veta mer om DHI-metoden?

Du är varmt välkommen in till oss på en kostnadsfri konsultation om du änskar mer information gällande DHI-metoden och hur vi kan hjälpa dig.