Håravfall män–
vi har gedigen erfarenhet inom området sedan 2014

När du besöker Hair TP Clinic för en kostnadsfri konsultation bidrar vi med en genomgång av ditt hårtillstånd. Vi hör efter dina förutsättningar och det kan vara mycket möjligt att vi upptäcker att du inte behöver en hårtransplantation eller PRP-behandling. Vi kommer då kunna skicka dig vidare åt rätt håll så att du slipper en omständig process. Vi förstår att håravfall kan skapa oro, stress och osäkerhet därför är det viktigt för oss att vara behjälpliga i den mån vi kan. Sedan 2014 har vi arbetat med specifikt hårtransplantationer och PRP-behandlingar och har gedigen erfarenhet inom området håravfall!

Håravfall drabbar både män och kvinnor och vi kan vara behjälpliga i de flesta fallen

De vanligaste orsakerna till håravfall är ärftlighet, vissa sjukdomar eller psykisk stress. I de flesta fall märker du håravfall efter 3-4 månader och orsakerna varierar mellan män och kvinnor. Om du exempelvis lider av håravfall idag så kan du blicka bakåt i tiden för att se om du har gjort något annorlunda. Det kan handla om att du varit utsatt för extra mycket stress, androgenetic alopecia eller bytt p-piller. Det kan även vara så att du inte kommer ihåg när håravfallet började och även då kan vi vara behjälpliga.
Tveka inte att kontakta oss.

Vanligtvis tappar vi mellan 50-150 hårstrån varje dag, det är när vi tappar mer som vi kan tänka på att det råder håravfall.

 

Orsaker till håravfall

Ärftligt håravfall

Håravfall orsakas vanligtvis av så kallad androgenetic alopecia, dvs genetiskt eller ärftligt håravfall. Varje individ har sin unika genetik som ärvs från flertalet generationer tillbaka – detta speglar sig i håret. Vi ärver genetiska koder i håret och det kan vara direkt från en förälder eller flera generationer dessförinnan.

 

Ärftligt håravfall bland män

Det är framförallt män som lider av androgenetic alopecia. Hos män syns håravfallet genom antingen att hårets frontlinje rör sig bakåt, framträdande vikar vid tinningen eller uttunnighet vid kronområdet. Av de män som lider av håravfall beror 70% på ärftligt håravfall.

 

I vilken ålder börjar ärftligt håravfall?

En hårsäck har en tillväxtfas som kan producera fullt utvecklade hårstrån. I ung ålder brukar hårstrået växa starkt och nå sin fulla kapacitet. Det är arvsanlagen i hårsäckens tillväxtfas som avgör när vi får hårtillväxt eller håravfall. Vid ärftligt håravfall är arvsanlagen varierande och individuella av det skälet är det dessvärre svårt att veta när håravfallet startar. För män påbörjas ett ärftligt håravfall ofta i en tidig ålder medan kvinnors ärftligt relaterade håravfall märks vid klimakteriet. Generellt krymps hårsäcken när vi blir äldre som resulterar i dels tunnare hårstrån och dels att avståndet mellan hårsäckarna ökar och vi ser lättare in i hårbotten.

 

Dihydrotestosteron (DHT)

Dihydrotestosteron är ett naturligt hormon i kroppen som ger upphov till hårtillväxt. DHT kan dock även vara orsaken till håravfall genom att det stryper blodtillförseln med trombocyter till hårsäckarna. Hårsäcken klarar i dessa fall inte av att producera ett fullt utvecklat hårstrå. Vid den här processen märker vi en uttunnighet i håret. Därefter faller hårstråna av och hårsäcken går in i så kallat viloläge.

Det är möjligt att använda PRP-injicering med trombocyter som stimulerar blodtillförseln till hårbotten för att förebygga håravfall och stimulera hårtillväxt.

 

Stress och Trauma

Stress är vanligare i vårt samhälle idag och beror på alltifrån en hektisk livsstil till oförutsedda händelser. När du utsätts för stress under en lång period eller är med om en plötslig händelse som utlöser stressfaktorer i kroppen kan du börja lida av håravfall. Du kan märka det genom att du plötsligt ser mer hår när du borstar håret, ser på kudden eller i duschen. Detta är normalt och ofarligt, det är en reaktion för att tala om att din kropp nu är stressad. Det kan ta 3-4 månader tills din kropp reagerar med kraftig håravfall men du kan betrygga dig med att det går att återhämta sig i de flesta av fallen. Av de fall som kroppen in återhämtar hårtillväxten naturligt kan du få hjälp av Hair TP Clinic.

 

Trauma

Ett trauma innebär en plötslig och smärtsam känslomässig, fysisk eller mental chock. Ett trauma är en individuell och överväldigande upplevelse som påverkar förmågan att hantera situationer. Det är naturligt att du känner dig stressad och orolig utöver det vanliga för dina fysiska reaktioner. Kroppen kan reagera på flertalet sätt för att signalera att en obalans pågår och ett av dem är håravfall. Även i dessa fall återhämtar sig kroppen ofta medan i vissa fall kan du behöva söka hjälp med att återfå hårtillväxten.

 

Telogent effluvium orsakas av stress

Efter ett psykiskt eller fysiskt trauma kan ett tillstånd som kallas Telogent effluvium orsakas. Det innebär att du upplever kraftigt håravfall 3-4 månader efter en stressrelaterad händelse. Under den här förändringsperioden startar kroppen en försvarsmekanism som leder till produktionen av hår avtar och hårtillväxten sätts i så kallat viloläge. Telogent effuvium är inte farligt utan en naturlig reaktion. Kroppens återhämtningsfas varier beroende på ålder och det är möjligt att påskynda processen med hjälp av PRP-behandlingar.

 

Håravfall – Medicin

När du genomgår vissa medicinska behandlingar kan du komma att upptäcka ökat håravfall. Vid behandling av exempelvis cancer kan operationen, cellgiftsbehandlingen eller medicinen leda till håravfall. Cytostatika är ett läkemedel som är vanligt förekommande vid behandling av cancer. Viss cytostatikabehandling resulterar i att håret blir mycket tunt och bryts av. Även antidepressiva läkemedel och acnemedicin kan leda till håravfall.

 

Hårtillväxt – Medicin

Finasterid för män

Finasterid är en aktiv substans som kan ordineras för män i för att hämma ärftlig håravfall vid ett tidigt stadie. Finasterid ordineras för inte kvinnor (eller unga) på grund av att det kan påverka fertiliteten.

Är en substans som ingår i läkemedlet Propecia. Detta preparat får dock inte tas av kvinnor då det kan framkalla svåra fosterskador hos gravida kvinnor. Propecia hämmar det enzym som får testosteron att bilda dihydrotestosteron, DHT. Vilket är det ämne som ger upphov till manligt ärftligt håravfall och i viss mån även kvinnligt ärftligt håravfall.

Det är den individuella känsligheten mot enzymet so avgör hur kraftigt håravfallet blir. Vid genetiskt håravfall hämmas tillväxten hos nya hårstrån samtidigt som de befintliga krymper och till sist försvinner. Genom att minska känsligheten för enzymet och således bildandet av DHT bromsar Finasterid denna process.

 

Minoxidil för ärftligt håravfall (Leonoras)

Minoxidil är en aktiv substans som stimulerar hårtillväxten och kan minska ärftligt håravfall. Den finns i tre varumärken; Minoxidil Orifarm, Minoxidil Rogaine och Minoxilid Recrea. Substansen kan användas av både kvinnor och män som lider av ärftligt håravfall. Behandlingen ska visa resultat redan efter 2-4 månader eller tidigare. Det är även viktigt att följa läkarens ordination noggrant. Minoxidil kan leda till flertalet bieffekter såsom ökat blodtryck och irritation i hårbotten. Det har inte gjorts tillräckligt med efterforskning för veta om ytterligare bieffekter. Läs gärna mer om Minoxidil och dess effekter i pålitliga sidor som fass.se.’’

 

Diet

  • Proteiner
  • Viktnedgång
  • (plötslig viktnedgång)

 

Vitaminbrist

De vanligaste vitamin och mineralbristerna folk har är järnbrist, b-vitaminbrist och zinkbrist. Järnbrist är vanligare hos kvinnor än hos män. Om järnbrist misstänks kan vi kolla det på kliniken genom blodprov. Det är dock relativt få i Sverige som drabbas av håravfall eller tunt hår av dålig kost. De allra flesta äter tillräckligt bra för att inte lida av kraftig vitaminbrist. Personer som lider av ätstörningar eller extrema dieter kan dock påverkas negativt, och då inte bara hårmässigt.
Börjar man behandla det i tid finns det goda möjligheter att få igång hårtillväxten igen.

 

Vanliga frågor

Hårets uppbyggnad

Håret har 3 olika växtfaser som reglerar hårtillväxten. Det är växt fasen, vilofasen och övergångsfasen. Tillväxttakten på håret är som snabbast då man är mellan 15-35 år, därefter saktar produktionen ner och hårets vilofas blir allt längre samtidigt som växt fasen blir kortare. Hårstrån har inga nerver och själva hårstråt får ingen blodtillförsel likt naglar. Hårets rot behöver dock blodtillförsel för att kunna producera hår. När en rot stryps på blodtillförsel ramlar håret av.

 

Varför tappar jag hår i tidig ålder?

Håravfall behöver inte vara relaterat till ålder. Men det är vanligare att man tappar hår när man blir äldre. Det kan dock finnas flera orsaker till håravfall när man är ung, tillexempel stress, medicin, kost eller en sjukdom.

 

Finns det något botemedel mot fläckvis håravfall?

Det finns inget botemedel mot alopecia areata , fläckvis håravfall. Men det finns sätt att lindra symptomen eller hjälpa håret att komma tillbaka. Vi har behandlar många patienter som lider av aloecia areata med PRP och fått väldigt goda resultat.

 

Finns det medicin mot håravfall?

Det finns läkemedel som hjälper mot håravfall. Finasterid och Minoxidil är två exempel som hjälper mot håravfall. Båda medicinerna jobbar på olika sätt, Finasterid får endast användas av män då ämnet kan framkalla svåra fosterskador hos gravida kvinnor. Vi kan skriva ut medicin på recept till våra patienter.

 

Vanliga orsaker till håravfall

PRP förebygger håravfall

När blodplasman som innehåller tillväxtfaktorer injiceras i skalpen växer hårsäcken och den blir kraftigare. När hårsäcken blir kraftigare ökar grovstorleken på hårstrån och hårstråt börjar växa snabbare.

Börjar du i tid med PRP behandling kan ärftligt håravfall förebyggas. Behandlingen hjälpt även till om du märker att ditt hår har blivit tunnare, förutsatt att det finns hårsäckar kvar i håret. Detta undersöker vi med mikroskop under en konsultation för att se om en PRP-behandling skulle vara aktuellt för just ditt hår, eller om en hårtransplantation är att föredra.

Är du redan helt kal och saknar hårsäckar är en hårtransplantation den enda lösningen.

 

Hårtransplantation en permanent lösning

PRP är en perfekt behandling om man redan har hårsäckar som blivit försvagade och behöver tillväxtfaktorer för att bli stark och kunna producera hår igen. Men har ditt håravfall pågått under en längre tid och hunnit gå så pass långt att du inte har några befintliga hårsäckar är hårtransplantation den enda lösningen. Hårtransplantation är en permanent lösning och går att göra för att fylla ut håret på huvudet, skägget eller i ögonbrynen.

Innan du bokar en hårtransplantation är det viktigt att du kommer på en konsultation först. Konsultationerna är alltid kostnadsfria och viktiga för att vi ska kunna ge dig det resultat du förväntar dig.